Hem | Vad är LättJa | Veckoleveranser | Recept | Bli kund hos lättja | Kontakt

Prenumerationen kostar 650:-/vecka (mat för fyra personer inklusive recept) Prenumerationen innebär att man prenumererar månadsvis. (c:a 2600:-:-/månad beroende på antalet dagar i månaden). Lättja förbehåller sig rätten att ändra priset vid eventuellt stigande matpriser.

LättJa fakturerar för nästkommande månad i förskott runt den 18:e. Betalningsvillkor 10 dagar netto. Fakturan får Ni via e-post. Vill Ni ha pappersfaktura tillkommer en avgift på 25:-/faktura. Om fakturan ej är betald senast 28:e i månaden kommer leveransen ej att ske nästföljande månad. Betalning sker till bankgiro nr 396-5878

Om Ni ska resa bort och ej vill ha leverans i en viss vecka så måste LättJa ha meddelande om det senast torsdagen innan Ni ska resa. Uppehåll i leveransen dras av på nästföljande månads faktura. Vill man säga upp sin prenumeration skall detta göras före den 25: e månaden innan leveransen ska upphöra.
LättJa levererar till Er varje måndag.

Inköpen görs tidigt på måndag morgon, varorna packas i kylväska och levereras hem till Er. Eller på annan överenskommen plats t.ex Er arbetsplats. Det är viktigt att Ni varje måndag ställer ut den tomma kylväskan på överenskommet ställe!
Efter att Era varor levererats övergår ansvaret till Er, vilket innebär att LättJa ej kan ta ansvar för om Er väska stjäls eller om maten blir dålig för att den har lämnats ute för länge.

Vidare till beställningsformulär>>